member

« back to memberlist
Poland
CNBOP-BIP - Scientific and Research Centre for Fire Protection
Address:

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
- Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB)
ul. Nadwiślańska 213

PL - 05-420 Józefów

Tel: +48 22 76 93 381
Fax: +48 22 76 93 356
E-mail: cnbop@cnbop.pl;
Website: www.cnbop.pl
Assessments: in the following product areas: 10 and 31
IBDIM - Road and Bridge Research Institute
Address:

Instytut Badawczy Drog i Mostow
ul. Instytutowa 1
PL - 03-302 Warszawa 

Tel: +48 22 698 06 06
Fax: +48 22 814 50 28
E-mail: ibdim@ibdim.edu.pl
Website: www.ibdim.edu.pl
Assessments: in the following product areas: 1, 3 to 5, 8, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 23 to 26, 28, 32 to 34
ICiMB - Institute of Ceramics and Building Materials
Address:

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Cementowa 8,

31-983 Kraków 
 

Tel: +48 22 843 74 21
Fax: +48 22 843 17 89
E-mail: info@icimb.pl;
Website: www.icimb.pl
Assessments: in the following product areas: 1, 4, 7, 15, 17, 21, 24, 25, 26 and 30
IMBiGS - Institute of Mechanised Construction and Rock Mining
Address:

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

ul. Racjonalizacji 6/8
PL - 02-673 Warszawa

Website: www.imbigs.pl
Assessments: in the following product areas: 3, 4 and 24
ITB - Building Research Institute
Address:

Instytut Techniki Budowlanej 

ul. Filtrowa 1

PL-00 611 Warsaw

Tel: +48 22 57 96 294
Fax: +48 22 57 96 433
E-mail:

itb@itb.pl

Website:

www.itb.pl

Assessments: in the following product areas: 1 to 35, except of 12 and 23