CNBOP-BIP - Scientific and Research Centre for Fire Protection
Address:

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
- Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB)
ul. Nadwiślańska 213

PL - 05-420 Józefów

Tel: +48 22 76 93 381
Fax: +48 22 76 93 356
E-mail: cnbop@cnbop.pl;
Website: www.cnbop.pl
Assessments: in the following product areas: 10 and 31